De conformitat amb la Llei Orgànica Vigent 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i en compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, així com en qualsevol legislació nacional que sigui aplicable, li informem que:

Hi ha diferents formes que les seves dades personals o comercials passin al nostre fitxer i per tant diferents finalitats i usos de les seves dades en el futur, sempre amb el seu consentiment:

Formulari de Contacte o Consulta: Si dóna el seu consentiment abans de l'enviament de la consulta o formulari de contacte les seves dades formaran part del nostre fitxer i la finalitat serà enviar-li qualsevol tipus d'informació sobre ROSICH, (comercial, nous productes, ofertes, subscripcions, promocions, informació corporativa, ...), d'ara endavant INFORMACIÓ GENERAL.

Subscripció: Si s'insereix el seu e-mail a la casella de subscripció habilitada a la web (clarament identificada) les seves dades formaran part del nostre fitxer i la finalitat serà enviar-li INFORMACIÓ GENERAL sobre ROSICH.

REGISTRE: Si dóna el seu consentiment abans de l'enviament del formulari de registre com a usuari les seves dades formaran part del nostre fitxer i la finalitat serà identificar-lo en propers accessos mitjançant les claus assignades i enviar-li INFORMACIÓ GENERAL sobre ROSICH.

En tot moment podrà dirigir-se a info@rosich-igualada.eu., Per rectificar les seves preferències pel que fa a la informació a rebre o el desig de no rebre cap tipus d'informació, o canviar les seves dades personals, l'adreça d'enviament de la informació, ...

La desubscripció de rebre INFORMACIÓ GENERAL o de qualsevol tipus és sempre automàtica des de qualsevol comunicat que rebi, o bé enviant un mail a info@rosich-igualada.eu .. La subscripció sempre podrà realitzar-se directament inserint el mail a la casella de SUBSCRIPCIÓ o bé enviant un correu electrònic a info@rosich-igualada.eu.

Els enviaments de correu electrònic a info@rosich-igualada.eu. o mitjançant correu postal per canvis en dades, altes o baixes requeriran identificació, consulteu a la Política de privacitat (drets d'accés, rectificació i cancel·lació).

El gaudi de la condició d'USUARI REGISTRAT sempre exigirà la inclusió de les seves dades al nostre fitxer, amb la finalitat prioritària d'identificar mitjançant les seves claus d'accés personals, el consentiment a rebre INFORMACIÓ GENERAL O ALTRE serà a la seva elecció.

Per tant:

Si s'ha registrat i / o s'ha subscrit o ha donat el seu consentiment en algun dels formularis de contacte existents a: www.rosichjoiers.com, les seves dades passaran a formar part d'un fitxer automatitzat propietat de ROSICH, amb domicili social a RBLA. GENERAL VIVES,4 -08.700 Barcelona - Espanya, amb la finalitat d'identificar en el cas del registre com a usuari, mantenir-lo informat en cas de subscripció i enviar-li informació comercial de ROSICH en qualsevol cas, i sempre que hi hagi donat la seva conformitat per rebre aquest tipus d'informació. Vostè té dret a accedir a aquest fitxer per a informació, rectificació o, si escau, cancel·lació de les seves dades quan així ho desitgi. Consulteu Política de privacitat.

Si les seves dades han estat recollides per a la utilització d'algun servei d'informació que no requereixi registre o subscripció i no ha donat el seu consentiment per rebre informació futura de promocions i notícies de ROSICH aquests seran eliminats un cop resolta la consulta o informació sol·licitada, és a dir, no seran guardats en la nostra base de dades.

Les galetes ens permeten oferir un millor servei. Al seguir utilitzant els nostres serveis, accepteu l'ús que fem de les galetes. Per a més informació consulta l'apartat de cookies.

close